Co je CBD a k čemu je použitelný?

Cannabidiol známý pod zkratkou CBD je jednou z nejzajímavějších stimulačních sloučenin současné doby, která může sehrát důležitou roli v předcházení nemocí i v léčení různých zdravotních obtíží.

Konopne CBD USA medical

CBD

Cannabidiol (CBD) je jedna nejvíce zkoumaná molekula fytokanabionidu ze 100 známých fytokanabinoidů pocházejících z rostliny konopí (Cannabis Sativa L.). Disponuje stejnými četnými pro zdraví důležitými vlastnostmi, jako THC, avšak ani ve větším množství nemá za následek psychoaktivní, omamné či toxické účinky. Díky svým psychoaktivním účinkům je tetrahydrocannabinol (THC) jiná, více známá aktivní sloučenina.

Molekuly fytokanabinoidů se v největším množství vytváří ve žlázkách samičích květenství konopí s feminizovanými semínky a na vrcholových částech samičích rostlin, ale v menším množství je lze najít také v listech, ve stonku a v minimální míře také i v semínkách této rostliny. Z těchto feminizovaných semínek jsou pak vyrobeny potraviny, tedy olej z konopných semínek, který však nesmí být zaměněn za konopný olej (CBD olej) použitý jako doplněk stravy.

Kanabis je mimořádně všestranná rostlina disponující jedinečným terapeutickým potenciálem a velmi dávnými tradicemi. Jeho použití je pestré v oblasti léčitelství, výživy, v kosmetice a v dalších průmyslových odvětvích. V jeho chemickém složení bylo identifikováno zatím více než 400 aktivních sloučenin. Z těchto komponentů nevýznamnější jsou fytokanabinoidy, jako například CBD, CBDa, THC, THCa, CBDV, CBG, CBN, CBC….kromě nich však významnou roli mají i terpeny (Linalool, Limonen, Humulen, Beta-mircen, Beta-kariofile), flavonoidy, lipidy a další prospěšné složky.

Pro jasnější představu je důležité vědět, že v syrových rostlinách před přirozeným uschnutím (společným vlivem světla a vzduchu) a v rostlinách uměle tepelně nezpracovaných (proces zvaný dekarboxylace) molekuly fytokanabinoidu se vytvářejí v podobě kyseliny. Například kyseliny CBDa (Cannabidiolic Acid) a THCA (Tetrahydrocannabinolic Acid) se stanou aktivními sloučeninami vlivem tepla a z těchto sloučenin pak vzniknou sloučeniny CBD a THC. Přesto, že nejvíce jsou zkoumány již aktivní sloučeniny, čím dál více studií dokládá, že konzumace těchto kyselin v syrové podobě je rovněž značně účinná. Po výše uvedených faktů lze vyvodit závěr, že při aplikování produktů s extraktem kanabisu koexistenční přítomnost fytokanabinoidů, terpenů a flavonoidů je schopna blahodárně vyvinout společný účinek.

cbd tinktúra

KANABIS: průmyslové konopí či marihuana?

Kanabis je konopovitá čeleď rostlin z řádu Cannabaceae. Dva hlavní druhy kanabisu, jmenovitě Cannabis indica a Cannabis sativa, jsou pěstovány pro lidskou spotřebu. Tento druh konopí je často zaměněný za marihuanu, ale jejich složení a aplikace jsou značně odlišné. Zatímco marihuana je používána hlavně pro rekreační a léčebné účely, konopí je používáno jako doplněk stravy, jako dermatologický přípravek, dále je jako složka součástí oděvů, stavebnin a dalších doplňkových přípravků.

Průmyslové konopí je pěstováno legálně po celém světě, neboť tato rostlina kromě charakteristického 2-4% obsahu CBD disponuje nízkým obsahem THC (méně, než 0,3 %) oproti marihuanovému konopí – při stejném či nižším obsahu CBD – jehož obsah THC je více, než 10-15 %.

Extrakt fytokanabinoidu získaný z průmyslového konopí, známý pod souhrnným názvem jako konopný olej, tedy kanabisový olej a obecně nazvaný CBD olej, je použitelný jako složka léčivých přípravků, nástrojů lékařské techniky, doplňků stravy, kosmetických výrobků a veterinárních krmiv.

Společnost Folium Biosciences vlastní zvláštní chráněnou genetiku rostlin, takže tato firma je schopna organicky vypěstovat průmyslové konopí vyšlechtěné na CBD s obsahem 10-20 % CBD, přičemž obsah THC nedosahuje ani 0,3 %. CBD olej obsažený v produktech USA Medical je vyprodukován z jednoho kmene bohatého na CBD, se zdejším názvem PCR konopí. Zde zkratka PCR znamená „obohacená o fytokanabinoidy,” což se vztahuje na desetinásobnou koncentraci CBD. Při výrobním a čisticím procesu dochází ke snížení obsahu THC přítomného v rostlině na 0.0 %, takže v souladu s Českou legislativou lze přípravek s garantovanou bezpečností aplikovat.

Systém CBD oleje a endokanabinoidu

V nedávné minulosti byl náš endokanabinoidní systém (anglicky Endocannabinoid System, ECS) objeven díky výsledkům výzkumů molekul kanabisu fytokanabinoidu (CBD, THC). Odtud pochází i jeho pojmenování. Molekuly kanabinoidu, přesněji endokanabinoidu (anandamid a 2-AG) produkuje lidské tělo a organismus obratlovců a tyto molekuly mají strukturu podobnou fytokanabinoidům vyprodukovaným kanabisem. Disponujeme také receptory (CB1 a CB2), ke kterým se endokanabinoid nebo právě molekula fytokanabinoidu, jako „klíč do zámku“, přímo či nepřímo váže. Aktivace molekuly vyvolá takové buněčné změny, které mohou mít za následek mnoho užitečných procesů s léčebnými účinky.  

Systém endokanabinoidu (EKS) je komplexní systém buněčné signalizace, který identifikovali výzkumníci začátkem devadesátých let 20. století a jeho popisu předcházel výzkum molekuly kanabinoidu v návaznosti na THC. Odborní badatelé se nadále snaží pochopit přesné fungování EKS. Už nyní však víme, že hraje stěžejní roli v regulování mnoha funkcí a procesů, včetně následujících: cyklus spaní-bdění, nálada, chuť a zažívání, látková výměna, chronická bolest, zánět a další reakce imunitního systému, učení a paměť, motorické schopnosti, srdeční a cévní funkce, tvorba svalů, tvorba kostí a jejich růst, funkce jater, reprodukční schopnosti, úzkost, funkce kožního a nervového systému, sociální chování. 

Uvedené funkce přispívají homeostáze ukazující stabilitu vnitřního prostředí. Například, když nějaká vnější síla, poranění nebo vysoká teplota naruší rovnováhu organizmu, pak EKS se zapne s cílem napomáhat organismu, aby mohl ideálně fungovat. Podle názorů expertů v současné době platí, že prvořadým úkolem endokanabinoidního systému je udržení homeostázy.

V současné době po celém světě jsou průběžně prováděny další výzkumy, analýzy a výsledky, které čím dál častěji svědčí o pozitivních vlivech CBD. Jeho účinek však předem lze jen obtížně odhadnout z důvodu, že působí na endokanabinoidní systém organismu spotřebitele, avšak o tomto systému lze důvodně předpokládat, že u jednotlivých osob kvůli věku a odlišné životosprávě bude jeho působení různé.

 

Doporučený způsob užívání doplňků stravy obsahujících CBD

Je zde důležité poznamenat, že produkty distribuované v obchodní síti v naší zemi obsahující CBD, jako doplňky stravy nejsou kvalifikovány jako léky, takže nemohou být příčinou pro vyžadování lékařského ošetřování. Platí však také, že po celém světě již bylo nashromážděno mnoho takových zkušeností, které dokazují, že vhodné dávkování užívaného přípravku má za výsledek nejen zlepšení stavu pacienta, ale v některých případech je schopno také eliminovat zdroj příčiny zdravotních obtíží. V této oblasti je v současné době prováděno mnoho výzkumů, jejichž výsledky budeme průběžně zveřejňovat.

Z hlediska biologického zužitkování oleje CBD si máme možnost zvolit několik metod aplikace poskytující uživatelům odlišné schopnosti vstřebávání. Bioaktivní zužitkování kterékoliv aktivní sloučeniny se rovná využití procentuálního poměru jedné dávky. Olej CBD obsahuje účinné látky kanabinoidy i terpeny. V rámci naší studie však nyní budeme pojednávat pouze o bioaktivní CBD. Bioaktivní zužitkování v 100%-ním rozsahu by znamenalo 100%-ní využití CBD pro náš organizmus. Jedinou metodou, jak dosáhnout 100%-ního zužitkování, je intravenózní aplikace, tedy vstříknutí injekcí přímo do krevního oběhu. Výsledky při každém jiném způsobu aplikace ukazují, že jisté procento CBD z různých příčin zůstane nevyužité, například z toho důvodu, že velmi brzy se metabolizuje (rozkládá se) ještě předtím, než by pronikl do krevního řečiště. Možnosti jsou následující:  

Podle výzkumů nejefektivnější metodou pro biozužitkování je inhalační aplikace CBD, respektive aplikace  rektální (přes konečník) ve formě čípku. V obou těchto případech totiž CBD pronikne do organizmu mimo trávící trakt a játra, která  by všechny důležité složky okamžitě rozložila. Z hlediska schopnosti vstřebávání účinné složky další metodou v pořadí je umístění přípravku pod jazyk a až potom následuje aplikace přípravku perorálně a spolknutím, dále pak aplikace na kůži. Podrobnější přehled nejběžnějších forem aplikace uvádíme níže: 

Dávkování přes ústa (perorálně)

Je to nejjednodušší způsob dávkování účinné látky, avšak její vstřebávání ovlivňuje mnoho faktorů. Při orálním podávání se CBD vstřebává v žaludečním-střevním traktu. Předtím, než by se dostal do velkého krevního řečiště, nutně prochází skrz trávicí systém a cirkuluje játry. Vzhledem k našim znalostem o tom, že játra jsou schopna modifikovat nejvíce složek – včetně  mnoha léků – tedy chemicky je pozměnit (metabolizovat), je nutno zde počítat se sníženou vstřebávací účinností.

V zájmu ochrany před tímto působením lze přípravky USA Medical NANOTECH CBD kapsle používat velmi efektivně, neboť v obou případech je přítomen CBD olej v nanoemulzní podobě a díky mikročásticím CBD oleje jejich vstřebávací schopnost až 4-krát převyšuje stupeň absorbování přípravků od jiných výrobců. 

Umístění přípravku pod jazyk (sublingvální podávání)

Při tomto způsobu podávání se CBD aplikuje kapáním pod jazyk. Při tom účinná látka pronikne skrz sliznici, nacházející se pod jazykem, do drobnějších žil. Tato metoda podávání je mimořádně výhodná, neboť vstřebávání CBD je rychlé a bez toho, aniž by musel pronikat přes střevní stěnu a přes játra, se dostane přímo do krevního oběhu. 

Firma USA Medical nabízí CBD oleje ve formě tinktury o objemu balení 30 ml, avšak toto balení může obsahovat odlišná množství účinných látek – 500mg, 1000mg, 3000mg – takže každý konzument si podle vlastní potřeby může zvolit jemu vyhovující dávku.

Aplikace přes konečník (rektálně)

Některé účinné komponenty, jako například CBD lze aplikovat namísto perorální metody rektálně, tedy přes konečník v podobě čípku. Tento rektální čípek se připravuje ze směsi kakaového másla nebo bambuckého másla, k čemuž se přimíchá účinný konopný výtažek, který se po vložení do konečníku rozpustí. Vnitřní plocha této oblasti je protkána tenkými a hustými žilkami, které usnadňují rychlé vstřebávání CBD, navíc bez metabolizování játry, neboť i tento způsob podávání umožní obejít trávící systém. 

Produkty USA Medical distribuované ve formě tinktury CBD oleje s různými obsahy účinných složek lze snadno aplikovat a jednoduše připravit i v domácím prostředí. K tomu je zapotřebí pouze kuželovitá vylévací forma, bambucké máslo či kakaové máslo, plocha na vaření s nízkou tepelnou vydatností, dále nádobí s nástroji na promíchání a lednička na ztuhnutí směsi. 

Aplikace na kůži (topikálně)

Extrakty CBD lze aplikovat i ve formě oleje, krému vmasírováním do kůže, nebo dostat je do organizmu pomocí náplasti umístěné na povrchu kůže. V těchto případech můžeme zvýšit propouštěcí schopnost kůže – tedy zefektivnit adsorpční schopnost CBD – tak, že na vymezený povrch kůže před aplikací umístíme teplý obklad a CBD naneseme až po zahřátí kůže. Takovýmto způsobem účinná látka snadněji pronikne skrz kůži do krevního řečiště s obejitím nežádoucího rozkládacího působení jater. 

Produkty USA Medical distribuované ve formě tinktury CBD oleje s různými obsahy účinných složek lze tedy velmi dobře aplikovat i touto alternativní cestou. 

Inhalačně (nadýcháním)

CBD lze aplikovat i vdechováním, odpařováním nebo postřikem. Jeho pára se absorbuje v plících stejným způsobem jako kyslík. Kromě toho při nadýchání účinek velmi rychle nastupuje. Důvodem je, že CBD se přes plíce dostane přímo do krevního oběhu, tedy opět s obejitím trávícího traktu. 

Pokud disponujete vaporizačním přístrojem (nikoliv cigaretami Vape/e) pak v této návaznosti doporučujeme aplikování našeho produktu 1200mg Hydro-PCR CBD vaporizací nad uvedeným přístrojem, kdy účinnou složku CBD můžeme inhalovat.

Kolik času je zapotřebí, než se objeví účinky oleje CBD?

Pro určení doby působení – vzhledem k různým aplikačním prostředkům pro užívání oleje CBDhraje roli několik důležitých faktorů. Jedna část těchto faktorů se váže k vlastnímu CBD – jako například skutečnost, zda požíváme výrobek se širokým spektrem činidel nebo izolovaný produkt, a to buď inhalačně, nebo nakapáním pod jazyk, či perorálně – a druhá část faktorů se týká způsobu reakce lidského organizmu na CBD. Vzhledem k individuálně jedinečné genetice nikdy nebudou dvě osoby reagovat na CBD olej  shodně. Dobu pozorovatelné účinnosti CBD-oleje navíc mohou ovlivnit takové faktory, jako věk, zdraví, tělesná hmotnost, oběhový systém a látková výměna. Tyto faktory mohou ovlivnit počet kanabinoidních receptorů v organizmu i schopnost organizmu vyrobit endokanabinoidy.

Nástup účinku CBD

Jak jsme se již o tom zmiňovali, nástup účinku nadýchaného CBD je prakticky okamžitý. Naproti tomu účinky spolknutých přípravků, kapslí se projeví za 20 minut až jedna hodina a účinek tinktur se projeví asi za 20 minut. Tyto číselné údaje je však nutno považovat za obecně směrodatné, neboť v závislosti na individuálních dispozicích různých osob se účinky CBD v mnoha případech výrazně liší.

Otázky často kladené v souvislosti s CBD

Může mi pomoci CBD s mojí nemocí?

Vzhledem k tomu, že se jedná o doplněk stravy, nemůžeme dokládat léčivé účinky. Můžeme však s jistotou tvrdit, že jsme obdrželi četné zpětné ohlasy, které doporučujeme přečíst.

Jak spolupůsobí v kombinaci s jinými léky?

Výsledky vzájemné kontraindikace zatím nejsou známy a pokud jde o kombinaci konopného oleje a užívání jiných léků, vždy doporučujeme předem vše konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

CBD olej či kapsle?

Počáteční dávkování je snadnější nastavit pomocí oleje a pro aplikování menších dávek je vhodnější použít tuto metodu.

Jak mám dávkovat olej CBD?

Obecně platí, že dávkování je vhodné nakapáním pod jazyk. Je účelné podávat denní dávku ve 2-3 dílčích dávkách.

Jak budu vědět, že jsem si nastavil správné dávkování?

Obecně platí, že dávkování je správné, když pociťujete úlevu a příznivé účinky. Účinky však mohou být individuálně odlišné.

Který olej CBD mám užívat?

Kvůli usnadnění nastavení odpovídajícího dávkování v počáteční etapě doporučujeme užívat náš produkt balený po 500 mg nebo 1000 mg.

Proč na CBD produktech USA Medical není známka % ?

USA Medical LOGO

Přihlašte se k odběru a získejte slevu 10% na celý nákup

S vložením emailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Naše výrobky je nutno dávkovat a aplikovat pouze způsobem uvedeným na etiketě. Přípravek je zakázáno používat těhotnými a kojícími ženami. Pokud trpíte vážným onemocněním, nebo když používáte předepsané léky, pak jeho použití předem konzultujte se svým praktickým lékařem. Přípravek není určen pro diagnostikování, ošetření, léčení nebo prevenci nemocí. Jeho účinky v závislosti na individualitě uživatele mohou být různé. S využitím webové stránky zároveň vyjadřujete souhlas s akceptováním Pravidel na ochranu osobních údajů a Všeobecných smluvních podmínek.